AKCIE

L Y S Á  H O R A

Letné horúčavy aj nás vytiahli k vode. V okolí je viacero možností osviežiť sa vo vodnom kúpeli a načerpať energiu a bronz zo slnečných lúčov. Zaujala nás možnosť využiť nedávno otvorený rekreač. areál Lysá Hora pri obci Vyšný Kazimír vo vranovskom okrese. Boli sme očarení nádherne upraveným terénom, malebným lesným okolím, bio – bazénom, amfiteátrom a ponukou služieb. Okrem hier vo vode sa naši PSS zabávali na mnohých detských atrakciách. Obdivovali historické autá aj poľnohospod. techniku, ktorú dnes už na poliach neuvidia. V neposlednom rade sme ocenili profesionálny a ľudský prístup personálu. Tešíme sa na ďalšie návraty do tohoto strediska.

B E T L I A R 

Dňa 11.07.2017 sme sa zúčastnili jednodňového výletu na juhovýchodnom Slovensku. Navštívili sme mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí a kaštieľ Betliar, ktorý pochádza zo začiatku 18. storočia. Nachádza sa v krásnom parku, kde boli rozkvitnuté ruže, exotické stromy, fontána pri ktorej sme sa odfotili. V interiéri kaštieľa sa nachádza veľa vzácneho nábytku, umeleckých diel a zbierok.

Na prízemí sa nám páčili poľovnícke trofeje (medveď, vlk…), brošne z pôvodnej zlatníckej zbierky Andrássyovcov, zlaté prstene a veľa ďalších predmetov a obrazov. Zastavili sme sa aj v meste Rožňava, kde sme sa poprechádzali po pešej zóne a v cukrárni sme si dali kávičku a zákusok.

V Ý L E T   D O   K O Š Í C

Dňa 31.05.2017 sme sa vybrali na jednodňový výlet do Košíc. Program bol pestrý. Doobeda sme navštívili Dom svätej Alžbety, kde sme sa v tichosti pomodlili. Zaujal nás obnovený interiér katedrály – obrazy, sochy relikvie, oltár a pod. Videli sme divadlo a krásnu fontánu, pri ktorej sme sa aj odfotili. Po výdatnom obede sme navštívili ZOO. Pozreli sme si zvieratká a najviac sa nám páčili opičky, ťavy, pávy a malé čierno – biele kozičky. Cestou naspäť sme sa zastavili na Dargove. Nielen pekné počasie a dobrá nálada nás sprevádzala počas celého dňa. Zastávka na schladenie horúceho dňa bola v Strážskom na zmrzline.

V E Ľ K Ý   P I A T O K

V rámci veľkonočného trojdnia  sa prijímatelia sociálnej služby zúčastnili dňa 14.04.2017 (Veľký piatok) krížovej cesty, ktorá sa konala v miestnom kostole. Spolu s veriacimi obce uvažovali o umučení, ukrižovaní a smrti Pána Ježiša.

J A R N Á  B R I G Á D A 

Dňa 04.-05.04.2017 sme mali v našom zariadení  brigádu, kde sme upravovali okolie Hájenky a kaštieľa. 

V E Ľ K O N O Č N É  T R H Y

Dňa 23.03.2017 sme mali možnosť reprezentovať naše zariadenie na Veľkonočných výstavných trhoch v CSS Vita vitalis na Volgogradskej v Prešove, prostredníctvom prác prijímateľov nášho zariadenia a to rôznymi ikebánami, dekoračnými výrobkami, kraslicami a pod.. Akcie sa zúčastnili ergoterapeuti spolu s 3 prijímateľmi. Úvodným slovom sa prihovorila Mgr. Monika Fuchsová.

S Ú Ť A Ž  – F O T O   Z I M A

V januári 2017 bola vyhlásená súťaž o najkrajšie foto zimy 2017. Do tejto súťaže sa mohli zapojiť všetci zamestnanci zariadenia spolu s prijímateľmi sociálnych služieb. Dňa 15.02.2017 najkrajšie fotografie boli ocenené pohármi a sladkosťami. 

2. MIESTO
1. MIESTO                                                
3. MIESTO

 

 

 

 

K A R N E V A L

Dňa 15.02.2017 o 9:00 sa v našom zariadení v priestoroch jedálne konal karneval pre našich prijímateľov. Spolu so zamestnancami si pripravili prijímatelia masky v podobe lienky, chrobáka, sestričky a pod.. Najlepšie masky boli ocenené malou pozornosťou. V príjemnej atmosfére sa prijímatelia zabávali, tancovali a spievali.