HISTÓRIA / SÚČASNOSŤ

Domov sociálnych služieb v Jabloni sa nachádza v regióne PSK, v okrese Humenné, v katastrálnej lokalite obce Jabloň. Jeho história sa začala písať v r. 1960.

Zariadenie v priebehu svojej existencie prešlo mnohými zmenami. Menil sa jeho názov, metódy práce aj právne postavenie počnúc Ústavom sociálnej starostlivosti pre starších občanov, Školou v prírode, Ústavom sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutú mládež, Domovom dôchodcov, až po súčasnú formu zariadenia.

Je situovaný v nádhernom prostredí zámockého parku bývalej kúrie z 19. storočia. Efektná prírodná scenéria vytvára veľmi vhodné podmienky na život dospelých a starších sociálne odkázaných spoluobčanov. Prostredie zámockej záhrady, v ktorej je umiestnený komplex 3 budov a 5 prevádzkových objektov, ponúka možnosť oddychu a relaxácie priamo v prírode. Chránená zeleň , tiché prostredie parku a priama spätosť s prírodou má na prijímateľov sociálnej služby blahodárny vplyv.

11_big 12_big

Dominantným objektom zariadenia je kaštieľ, ktorý je chránenou kultúrnou pamiatkou vedenou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Od roku 1960, odkedy sa začala písať história zariadenia poskytujúceho sociálne služby, prešiel intenzívnymi investičnými akciami s ohľadom na zachovanie rázu kultúrnej pamiatky. Sú v ňom zriadené administratívne priestory, miestnosti pre záujmovú činnosť prijímateľov a stravovacia prevádzka, vrátane jedální pre prijímateľov a zamestnancov.

Ostatné objekty sú novšieho rázu. V jednopodlažnej budove z r. 1960 je zriadené ubytovanie pre klientov v 2, 3 a 4 lôžkových izbách. Sociálne zariadenia sú umiestnené na prízemí aj na podlaží.. Rovnako aj spoločenské miestnosti. V roku 2014 bol zrealizovaný projekt pre imobilných prijímateľov – stoličkový výťah. V suteréne budovy a v kaštieli sú umiestnené priestory pre ergoterapeutické skupiny.

V treťom objekte (v hájenke) je v jednej z izieb zriadená: rehabilitačná miestnosť, kuchynka pre prijímateľov a tiež oddychová miestnosť, ktorá slúži na realizáciu záujmových a voľnočasových činností pod vedením odborného personálu.

Ostatné stavby sú prispôsobené na údržbu, autopark, práčovňu, skladovacie priestory a kotolňu.

V minulosti bolo zariadenie vykurované tuhým palivom z centrálnej kotolne. V roku 2014 bola zrealizovaná plynofikácia zariadenia.

14_big 15_big 16_big

 

 

 

 

 

Geografia

Domov sociálnych služieb v Jabloni sa nachádza v regióne Prešovského samosprávneho kraja v okrese Humenné, ktorý leží na severovýchode Slovenska.

Okres má členitý povrch. Turisticky vyhľadávanými miestami okresu je prírodné jazero Morské oko, Vihorlatský prales, rybníky pri Snine, časti Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat a Východné Karpaty.

Zariadenie je umiestnené v málo frekventovanej okrajovej časti okresu v obci Jabloň, vzdialenosti 19 km od okresného mesta.

Obec je obklopená krásnou majestátnou prírodou hôr Laboreckej vrchoviny s bohatou flórou a faunou. Spojenie s obcou je sprostredkované autobusovou dopravou priamym cestným ťahom na mesto Medzilaborce.

Spojenie železničnou dopravou je iba do obce Koškovce, vzdialenej 3 km od obce.