Zmluvy

Dokumenty zverejnené na základe zákona 546/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 382/2011 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2012

Rok 2019

Číslo zmluvyZmluvný partnerPredmet zmluvy/dodatkuDátum zverejneniaZobraziť
197/RZBalsam s.r.o.
Slovenská 5
085 01 Bardejov
Zmluva so sprostredkovateľom05.02.2019info
196/RZPhDr Judita Varcholová,
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach
Alžbetina 14
040 12 Košice
Zmluva o výkone supervízie30.01.2019info
195/RZBalsam s.r.o.
Slovenská 5
085 01 Bardejov
Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby02.01.2019info

Rok 2018

Číslo zmluvyZmluvný partnerPredmet zmluvy/ dodatkuDátum zverejneniaZobraziť
194/RZPodvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.
Mierova 34
066 01 HumennéRámcová kúpna zmluva o dodávkepekárenských výrobkov28.12.2018info
193/RZCIMBAĽÁK s.r.o.,
Duklianska 17A83579
085 01 Bardejov
Rámcová kúpna zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov28.12.2018info
192/RZINMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZvolenRámcová kúpna zmluva o dodávke mlieka a mliečnych výrobkov28.12.2018info
191/RZINMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZvolenRámcová kúpna zmluva o dodávke potravinových výrobkov28.12.2018info
190/RZŠtefan Harvila
Hankovce 131
067 12 Hankovce


Zmluva o dielo - Oprava malieb a podláh v ubyt. obj. - 1 PP30.11.2018info
189/RZMarián Staško
Palariková 1603/2
069 01 Snina


Dodatok k Zmluve o dielo - oprava strechy práčovne, dielne a garáží08.10.2018info
188/RZSTAPO s.r.o.
Družstevná 2782
066 01 Humenné


Zmluva o dielo - nákup nových garážových dverí02.10.2018info
187/RZMarián Staško
Palariková 1603/2
069 01 Snina


Zmluva o dielo - oprava strechy práčovne, garáže, dielne21.09.2018info
186/RZSlovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava


Kúpna zmluva č. Z201836713_Z05.09.2018info
185/RZSatLan ISP s.r.o.
Koškovce 72
067 12 Koškovce

Zmluva o pripojení30.08.2018info
184/RZENERGOBYT s.r.o. Humenné
Lipova 1
066 01 Humenné

Dodatok k Zmluve č.123.08.2018info
183/RZGenerali Poisťovňa a.s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Rámcová poistná zmluva č.240165451806.08.2018info
182/RZSlovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Kúpna zmluva č. Z201832121_Z 02.08.2018info
181/RZGenerali poisťovňa a.s.
Lamačská cesta 3/A
841 01 Bratislava
Poistná zmluva 02.08.2018info
180/RZPOŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ s.r.o.
Kukorelliho 1499/24
066 01 Humenné
Zmluva so sprostredkovateľom02.08.2018info
179/RZENERGOBYT s.r.o. Humenné
Lipova 1
066 01 Humenné
Zmluva o dielo č.1 - Rekonštrukcia rozvodov kanalizácie a vodovodných potrubí20.07.2018info
178/RZASING s.r.o.
Štefánikova 4995
066 01 Humenné
Mandátna zmluva20.07.2018info
177/RZLekáreň pri nemocnici Humenné
Ul.1. Mája 5558
066 01 Humenné
Darovacia zmluva29.06.2018info
176/RZAutoCont SK a.s.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Zmluva o spracovávaní osobných údajov č. SK-2018-Z14919.06.2018info
175/RZŠtefan Behun
autorizovaný bezpečnostný technik
Kudlovská 163,
066 01 Humenné
Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom28.05.2018info
174/RZIReSoft s.r.o.
Cejl 62
602 00 Brno
Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov23.05.2018info
173/RZIng. Štefan Ganaj
Sadová 28
066 01 Humenné
Zmluva o dielo 30.04.2018info
172/RZMartin Mikula - MARKO
Tehelná 6
087 01 Giraltovce
Rámcová kúpna zmluva o dodávke ovocia, zeleniny a zemiakov26.04.2018info
171/RZJozef Krivda
Černina 26
067 23 Černina
Zmluva o dielo 16.03.2018info
170/RZIReSoft s.r.o.
Cejl 62
602 00 Brno
Licenčná zmluva IS Cygnus28.02.2018info
169/RZMartin Mikula - MARKO
Tehelná 6
087 01 Giraltovce
Dodatok k Rámovej kúpnej zmluve na dodávku ovocia, zeleniny a zemiakov31.01.2018info
168/RZKomunálna poisťovňa
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
Poistná zmluva - havarijné poistenie motorového vozidla31.01.2018info
167/RZKomunálna poisťovňa
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
Poistná zmluva - havarijné poistenie motorového vozidla31.01.2018info

Rok 2017

Číslo
zmluvy
Zmluvný partnerPredmet zmluvy/dodatkuDátum
zverejnenia
Zobraziť
166CIMBAĽÁK s.r.o.,
Duklianska 17A83579
085 01 Bardejov

Rámcová kúpna zmluva
o dodávke mäsa a
mäsových výrobkov
28.12.2017info
165PPaC a.s.
Mierova 34
066 01 Humenné
Rámcová kúpna zmluva o dodávke pekárenských výrobkov28.12.2017info
164KRIDLA s.r.o.
Mierová 94
066 01 HumennéRámcová kúpna zmluva na nákup a dovoz čistiacich potrieb28.12.2017info
163GVP spol. s.r.o.
Tolstého 1
066 01 Humenné


Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravinových výrobkov28.12.2017info
162INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen

Rámcová kúpna zmluva o dodávke mrazených výrobkov28.12.2017info
161INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen

Rámcová kúpna zmluva o dodávke mlieka a mliečnych výrobkov28.12.2017info
160MUDr. Viliam Džurbala
Mierová 4
066 01 Humenné
Mandátna zmluva14.12.2017info
159AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2
040 11 KošiceZmluva o dielo č.22/201701.12.2017info
158Štefan Andrejčík – EZZUM
Mierová 1868/27
069 01 Snina 1


Zmluva o dielo23.11.2017info
157INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen

Dohoda o zániku rámcovej kúpnej zmluvy08.11.2017info
156SCA Hygiene Products s.r.o.
049 13 Gemerská Hôrka
Darovacia zmluva02.11.2017info
154Tatra banka a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava
Zamestnávateľská zmluva17.10.2017info
153INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
Dodatok č.1. k rámcovej kúpnej zmluve27.09.2017info
152Š - AUTOSERVIS Vranov s.r.o.
Požiarnická 5
091 01 Stropkov
Kúpna zmluva č. Z201745762_Z14.09.2017info
151Kimberly - Clark s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 93 Praha
Darovacia zmluva11.09.2017info
150Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Kúpna zmluva č. Z201739476_Z15.08.2017info
149Štefan Harvila
Hankovce 131
067 12
Zmluva o dielo04.07.2017info
148Obec Jabloň
Jabloň 75
067 13 Rokytov pri Humennom
Zmluva o odvádzaní a čistení OV verejnou kanalizáciou03.07.2017info
147Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Kúpna zmluva č. Z201729319_Z21.06.2017info
146Lekáreň pri nemocnici Humenné
Ul. 1.mája 5558
066 01 Humenné
Darovacia zmluva16.05.2017info
145Martin Mikula - MARKO
Tehelná 6
087 01 Giraltovce
Rámcová kúpna zmluva o dodávke ovocia, zeleniny a zemiakov04.05.2017info
144PROMYS soft, s.r.o. Námestie M.R. Štefánika 582/29B
907 01 Myjava
Licenčná zmluva číslo 2017SA24627.04.2017info
143INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
Rámcová kúpna zmluva - mlieko a mliečne výrobky27.03.2017info
142Stavelex s.r.o.
Fidlíkova 2596
066 01 Humenné
907 01 Myjava
Zmluva o dielo - Oprava nášľapných plôch na chodbe (1. poschodie)30.01.2017info

Rok 2016

Číslo zmluvyZmluvný partnerPredmet zmluvy/ dodatkuDátum zverejneniaZobraziť
141Obec Jabloň
Jabloň 75
067 13 Rokytov pri Humennom
Zmluva o správe a údržbe obecného vodovodu a vodojemu a o dodávke a odbere vody z obecného vodovodu30.12.2016info
140Mäso ZEMPLÍN a.s.
Užhorodská 86
071 01 Michalovce
Rámcová kúpna zmluva - mäso a mäsové výrobky23.12.2016info
139Štefan Harvila
Hankovce 131
067 12 p. Koškovce
Zmluva o dielo - oprava povrchov - 1. poschodie16.12.2016info
138Štefan Harvila
Hankovce 131
067 12 p. Koškovce
Zmluva o dielo - oprava sociálnych zariadení v objekte DSS16.12.2016info
137Štefan Harvila
Hankovce 131
067 12 p. Koškovce
Zmluva o dielo - oprava šatne v ubytovacom objekte DSS16.12.2016info
136PPaC a.s.
Mierova 34
066 54 Humenné
Rámcová kúpna zmluva -dodávka pekárenských výrobkov16.12.2016info
135GVP spol. s.r.o.
Tolstého 1
066 01 Humenné
Rámcová kúpna zmluva - nákup čistiacich potrieb15.12.2016info
134GVP spol. s.r.o.
Tolstého 1
066 01 Humenné
Rámcová kúpna zmluva - dodávka potravinových výrobkov15.12.2016info
133Štefan Harvila
Hankovce 131
067 12 p. Koškovce
Zmluva o dielo - Oprava povrchov a nášľapných plôch na chodbe - prízemie15.11.2016info
132Databanka firiem s.r.o.
Ventúrska 16
811 01 Bratislava
Zmluva o poskytovaní služieb reklamy07.11.2016info
131PhDr. Judita Varcholová
Rada pre poradenstvo v sociál. práci v Košiciach
Zvonárska 12
040 01 Košice
Zmluva o výkone supervízie04.11.2016info
130Štefan Harvila
Hankovce 131
067 12
Zmluva o dielo - Vytvorenie bezbariérového prostredia - Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v ubyt. obj. DSS (1.poschodie)04.11.2016info
129Obec Jabloň,
Jabloň 75
067 13 Rokytov pri Humennom
Zmluva o skúšobnom užívaní obecnej kanalizácie24.10.2016info
128Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb13.10.2016info
127Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb26.09.2016info
126Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Zmluva o poskytovaní verejných služieb26.09.2016info
125ENERGA Slovakia s.r.o.,
ul. Mlynské Nivy 48,
821 09 Bratislava
Kúpna zmluva č. Z201620389_Z22.08.2016info
124DÔVERA zdravotná poisťovňa a.s.,
Einsteinova 25,
851 01 Bratislava
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb21.04.2016info
123NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.,
Jesenského 4/C,
811 02 Bratislava
Zamestnávateľská zmluva21.04.2016info
122Stannah s.r.o.,
P.O.Box B-15,
Lieňová ulica 46/24,
011 05 Žilina
Zmluva na servis stoličkového výťahu04.02.2016info

Rok 2015

Číslo zmluvyZmluvný partnerPredmet zmluvy/ dodatkuDátum zverejneniaStiahnúť
121Pavol Hniďak – HAPEK,
Švermova 193,
068 01 Medzilaborce
Rámcová kúpna zmluva30.12.2015info
120Obec Jabloň,
Jabloň 75
067 13 Rokytov pri Humennom
Zmluva o správe a údržbe obecného vodovodu a vodojemu22.12.2015info
119Mäso ZEMPLÍN a.s.,
Užhorodská 86,
071 01 Michalovce
Kúpna zmluva22.12.2015info
118GVP, spol. s.r.o.,
Tolstého 1,
066 01 Humenné
Rámcová kúpna zmluva22.12.2015info
117Štefan Harvila
Hankovce 131,
067 12
Zmluva o dielo – Výmena dlažieb a obkladov keramických v objekte Kuchyňa15.12.2015info
116Štefan Harvila
Hankovce 131,
067 12
Zmluva o dielo č.5/2015 stavebné práce
Vytvorenie bezbariérového prostredia – Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v ubytovacom objekte DSS - prízemie
27.11.2015info
115HU IRON s.r.o.,
Kavečianska cesta č. 41,
040 01 Košice
Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia31.10.2015info
114RWE Gas Slovensko, s.r.o.,
Hviezdoslavovo námestie 13,
811 02 Bratislava
Korešpon. adr.:
Mlynská 31,
042 91 Košice
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu03.09.2015info
113ENERGOBYT s.r.o.,
Lipová 1,
066 01 Humenné
Zmluva o dielo – Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy07.07.2015info
112Štefan Behun,
autorizovaný bezpečnostný technik
Kudlovská 163,
066 01 Humenné
Zmluva o zabezpečovaní ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom04.06.2015info
111GVP, spol. s.r.o.,
Tolstého 1,
066 01 Humenné
Rámcová kúpna zmluva10.04.2015info
110Štefan Behun,
autorizovaný bezpečnostný technik
Kudlovská 163,
066 01 Humenné
Dodatok č.1 zo dňa 25.11.2014 k mandátnej zmluve číslo 09/Za/2008 zo dňa 03.03.200823.01.2015info
109CIMBAĽÁK s.r.o.,
Duklianska 17A83579
085 01 Bardejov
Kúpna zmluva11.01.2014info

Rok 2014

Číslo zmluvyZmluvný partnerPredmet zmluvy/ dodatkuDátum zverejneniaStiahnúť
108Pavol Hniďak – HAPEK,
Švermova 193,
068 01 Medzilaborce
Rámcová kúpna zmluva31.12.2014info
107GVP, spol. s.r.o.,
Tolstého 1,
066 01 Humenné
Rámcová kúpna zmluva22.12.2014info
106Východoslovenská energetika a.s.,
Mlynská 31,
042 91 Košice
Zaslanie dodatku k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100308008C23.01.2014info
105STANNAH, s.r.o.,
Lieňová 46/24,
010 01 Žilina
Zmluva o dielo – Stoličkový výťah pre DSS v Jabloni16.10.2014info
104RWE Gas Slovensko, s.r.o.,
Hviezdoslavovo námestie 13,811 02 Bratislava
Zmluva o združenej dodávke plynu30.12.2014info
103Obecný úrad Jabloň,
Jabloň 75
067 13 Rokytov pri Humennom
Dodatok č.2 k Zmluve o združení finančných prostriedkov na stavbu „Vodovod ÚSS Jabloň“05.08.2014info
102Ing. Jozef Kníž,
Třebíčská 15,
066 01 Humenné
Mandátna zmluva16.07.2014info
101ENERGOBYT s.r.o.,
Lipová 1,
066 01 Humenné
Zmluva o dielo č.115.07.2014info
100Ing. Milada Žipajová
Potočná 18,
080 06 Prešov
Zmluva o dielo06.03.2014info
99SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
Zmluva o pripojení do distribučnej siete06.03.2014info
98Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.,
Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava
Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových vozidiel a prípojných vozidiel - KASKO20.02.2014info

Rok 2013

Číslo zmluvyZmluvný partnerPredmet zmluvy/ dodatkuDátum zverejneniaStiahnúť
97HATTECH, s.r.o.,
Čsl. armády 1362/19
066 01 Humenné
Zmluva pre nakladanie s odpadom25.09.2013info
96INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie NP 11
960 01 Zvolen
Kúpna zmluva26.07.2013info
95REPO Humenné s.r.o.
Ševčenkova 10,
066 01 Humenné
Kúpna zmluva08.07.2013info
94KRÍDLA s.r.o.
Mierova 2602/94
066 01 Humenné
Kúpna zmluva08.07.2013info
93Štefan Harbuľák st. – Uhliar
Budkovce 362
072 15 Budkovce
Kúpna zmluva20.07.2013info
92Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
Zmluva o poskytovaní verejných služieb23.03.2013info

Rok 2012

Číslo zmluvyZmluvný partnerPredmet zmluvy/ dodatkuDátum zverejneniaStiahnúť
90CIMBAĽÁK s.r.o.,
Duklianska 17A83579
085 01 Bardejov
Kúpna zmluva21.09.2012info
89Pavol Hniďak – HAPEK,
Švermova 193,
068 01 Medzilaborce
Zmluva o obstarávanom tovare24.09.2012info
88Východoslovenská energetika a.s.,
Mlynská 31,
042 91 Košice
Potvrdenie objednávky kontraktu EFEKT 8A k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100308008C20.07.2012info
87Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
Dodatok k Zmluve o pripojení
Kúpna zmluva
30.03.2013info
86Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
Dodatok k Zmluve o pripojení
Kúpna zmluva
30.03.2012info
85Messer Tatragas spol. s.r.o.
Chalupkova 9
819 44 Bratislava
Rámcová kúpna zmluva19.01.2012info

Rok 2011

Číslo zmluvyZmluvný partnerPredmet zmluvy/ dodatkuDátum zverejneniaStiahnúť
84Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci27.12.2011info
83QBE Insurance (Europe) Limited
Štúrova 27
042 80 Košice
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie motorových vozidiel 2-857-01248602.11.2011info
82KOMUNÁLNA pois a.s.,
Vienna Insurance Group
Hlavná 62,
040 01 Košice 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla05.05.2011info
81Východoslovenská energetika a.s.,
Mlynská 31,
042 91 Košice
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100308008C24.03.2011info
80IKAS s.r.o.,
Námestie slobody 48,
066 01 Humenné
Zmluva o podpore web stránky24.03.2011info
79Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.,
Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava
Dodatok k poistnej zmluve číslo 801 849 028524.03.2011info