KONTAKT

PRACOVNÁ DOBA:

Pondelok – Štvrtok 7:00 – 15:30
Piatok 7:00 – 13:00
Sobota – Nedeľa nestránkové dni

ADRESA:

Domov sociálnych služieb v Jabloni
Jabloň 78
067 13 Rokytov pri Humennom
IČO: 00695441
DIČ: 2021213722
Číslo účtu: SK66 8180 0000 0070 0051 4986

TELEFÓN
057/77 97 147, 0911 031 270

E-MAIL: dssjablon@fajnnet.sk

RIADITEĽ
Bc. Ing. Marek Sirka
e-mail: riaditel@dss-jablon.vucpo.sk

EKONOMICKÝ ÚSEK
e-mail: ekonom@dss-jablon.vucpo.sk

SEKRETARIÁT
e-mail: sekretariat@dss-jablon.vucpo.sk